Cele i regulamin klubu

Regulamin Klubu

Cele

Celami  Marker Teamu sa: organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść, użytkowanie i ochronę wód na których łowimy, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

 

1.Do  Marker Teamu może przystąpić każdy karpiarz, bez względu na wiek, doświadczenie i narodowość,  zarówno karpiarze z dużym doświadczeniem jak i osoby zaczynające przygodę ze sportowym połowem karpi.

2.Przystąpienie do Marker Teamu nowego członka możliwe jest poprzez poręczenie aktualnego członka Teamu oraz uzyskanie akceptacji zarządu Marker Teamu.

3.Członkiem Marker Teamu można zostać po zaakceptowaniu Regulaminu Teamu .

4.Członkostwo w teamie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji członka lub uchwały zarządu teamu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu i uchwał władz teamu lub działania na szkodę teamu.

5.Członek Marker Teamu ma obowiązek , brać czynny udział w realizacji celów i zadań , przestrzegać regulaminu teamu , kierować się zasadą koleżeństwa , godnie reprezentować barwy teamu oraz strzec etycznych zachowań .

6. Marker Teamu realizuje swoje cele poprzez udział Członków Marker Teamu w zawodach karpiowych , nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi teamami , tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prowadzenie strony internetowej .

7.Zarząd teamu zobowiązany jest do , kierowania bieżącą działalnością teamu , organizowanie i przeprowadzanie zawodów karpiowych , reprezentowanie teamu na zewnątrz.

8. Władza Marker Teamu jest zarząd w 3 osobowym składzie: prezes (Marcin Górski), vi Ce prezes (Piotr Myśliwiec) i skarbnik (Piotr Niedźwiedź)

9. Zarząd klubu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu klubu oraz celi funkcjonowania klubu, ma natomiast obowiązek to poinformowania wszystkich członków teamu o zmianach w ciągu 3 dni od daty podjęcia decyzji.

 

Regulamin

 

1.Członkowie Marker Teamu przestrzegają  regulaminu łowiska , na którym wędkują.

2.Organizując stanowisko nie przeszkadzaj łowiącym w Twoim pobliżu wędkarzom .

3.Jako członek Marker Teamu swoim zachowaniem "świeć przykładem" dla innych wędkarzy poprzez kulturę i etykę korzystania z łowiska .

4.Staraj się , by złowione przez Ciebie ryby wróciły do wody w bardzo dobrej kondycji od razu , bądź po ewentualnym zważeniu i zrobieniu fotografii .

5.Reaguj na wszelkie łamanie przepisów ustalonych przez Marker Teamu jak i regulaminu danego łowiska przez przebywających na nim wędkarzy .

6.Opuszczając łowisko posprzątaj po Sobie tak , by przyroda otaczająca wybrane przez Ciebie "miejsce" odczuło Twoją obecność w najmniej dotkliwy sposób .

7.Propaguj wędkarstwo karpiowe w myśl zasady "Catch & Release" , a początkującym karpiarzom chętnie udzielaj porad oraz cennych wskazówek .

8.Podczas indywidualnego wędkowania każdy członek Marker Teamu zobowiązany jest do łowienia zgodnie z regulaminem danego łowiska oraz zasadą "Catch & Release".

9.Na zasiadkach karpiowych wymagane jest używanie sprzętu do tego przeznaczonego (mat do odhaczania złowionych ryb) .

10.Za alkoholowe ekscesy na łowisku całkowite wykluczenie z Teamu(bez wyjątków).

 

Kalendarium

pnwtśrczwptsond
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Google map

Kontakt

Klub Karpiowy MarkerTeam
przy Kole nr 1 w Jaśle
ul. Wałowa 2 A
38-200 Jasło

 

Osoba kontaktowa:
Prezes Zarządu
Marcin Górski
tel. +48 661 914 263
e-mail: gomarski@wp.pl

Jasło
Temperatura: 6.1 [°C]
Wilgotność: 58 [%]
Wiatr: 3 [km/h]
Ciśnienie: 1013.89 [mb]